Carte SDXC UHS-II V60 128GB

$25.00 /jour

Carte SDXC UHS-II 128GB

Vitesse d’écriture minimum : 60 MB/s (480 Mbps)
Vitesse d’écriture soutenue : 140 MB/s (1120 Mbps)
Vitesse de lecture soutenue : 260 MB/s (2080 Mbps)